Krzepice


Návrat na hlavní stranu

Lokalizace:miasto, gm. Krzepice, pow. kłobucki
Podívej se na: mapa.szukacz.pl
Kategorie:Cmentarz parafialny - mogiła zbiorowa
Popis:

Popis brzy

Zpracování:Jakub Kania
Datum údajů:2020-05-31
Příjmení: NedostatekNávrat na hlavní stranu