Gardzienice Drugie


Návrat na hlavní stranu

Lokalizace:wieś, gm. Piaski, pow. świdnicki
Podívej se na: mapa.szukacz.pl
Kategorie:Cmentarz wojenny
Popis:

Popis brzy

Zpracování:Tomasz Wajda
Datum údajů:2018-11-08
Příjmení: NedostatekNávrat na hlavní stranu