Szypliszki


Návrat na hlavní stranu

Lokalizace:wieś, gm. Szypliszki, pow. suwalski
Podívej se na: mapa.szukacz.pl
Kategorie:Cmentarz wojenny
Popis:

Popis brzy

Zpracování:Krzysztof Wielgat
Datum údajů:2008-04-07
Příjmení: 1

Příjmení
Jméno
Vojenská hodnost/
Národnost
Jednotka
Datum smrti (rrrr-mm-dd)
Místo smrti
Datum narození
Místo narození Poznámky
SALZMAN-MUSK.3K / IR 250---- -


Návrat na hlavní stranu