Jaksice


Návrat na hlavní stranu

Lokalizace:wieś, gm. Miechów, pow. miechowski
Podívej se na: mapa.szukacz.pl
Kategorie:Cmentarz wojenny
Popis:

Popis brzy

Zpracování:Maria Odrowąż
Datum údajů:2011-11-11
Příjmení: NedostatekNávrat na hlavní stranu