Żabin II


Návrat na hlavní stranu

Lokalizace:wieś, gm. Banie Mazurskie, pow. gołdapski
Podívej se na: mapa.szukacz.pl
Kategorie:Cmentarz wojenny
Popis:

Popis brzy

Zpracování:Wolhynien
Datum údajů:2008-03-17
Příjmení: NedostatekNávrat na hlavní stranu