Książ Wielki


Návrat na hlavní stranu

Lokalizace:wieś, gm. Książ Wielki, pow. miechowski
Podívej se na: mapa.szukacz.pl
Kategorie:Cmentarz parafialny
Popis:

Popis brzy

Zpracování:Arkadiusz Siekaniec
Datum údajů:2008-06-23
Příjmení: NedostatekNávrat na hlavní stranu