Miedniewice I


Návrat na hlavní stranu

Lokalizace:wieś, gm. Wiskitki, pow. żyrardowski
Podívej se na: mapa.szukacz.pl
Kategorie:Cmentarz przyklasztorny
Popis:

Popis brzy

Zpracování:Krzysztof Orliński
Datum údajů:2007-07-15
Příjmení: 2

Příjmení
Jméno
Vojenská hodnost/
Národnost
Jednotka
Datum smrti (rrrr-mm-dd)
Místo smrti
Datum narození
Místo narození Poznámky
BAUTENBERGA.PIONIER3 FELD. P BAT?1914-12-27--- -
NEUMANN-VISE-WACHTM.2 B.I.R R 521914-12-20--- -


Návrat na hlavní stranu