Andrychów


Return to main page

Localization:miasto, gm. Andrychów, pow. wadowicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz komunalny
Description:

Short descripion soon

Author:Maria Odrowąż
Date of list:2008-08-23
Names: 89

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BĄKOWSKIJ.-----ANDRYCHÓW -
BALCARCZYKS.-----ANDRYCHÓW -
BIZONA.-----TARGANICA -
BOGUNIAA.-----INWAŁD-NIDEK -
BORGOSZA.-----ANDRYCHÓW -
BROŻENAL.-----ANDRYCHÓW -
BRYZEKJANPPR.----WIEPRZ -
BURYFR.-----ANDRYCHÓW -
BURYFR.-----SUŁKOWICE -
ĆWIERTKAA.-----ANDRYCHÓW -
DUŻNIAKJ.-----WIEPRZ -
FRAŚFR.-----ANDRYCHÓW -
FRAŚK.-----ANDRYCHÓW -
GAJCZAKA.-----ROCZYNY -
GAJCZAKJ.-----ANDRYCHÓW -
GIBASJ.-----ANDRYCHÓW -
GIBASK.-----ANDRYCHÓW -
GIERAŁTOWICZ------TARGANICA -
GONDKOJ.-----ANDRYCHÓW -
GÓRNYJ.-----ANDRYCHÓW -
GROCHOWSKIFR.-----INWAŁD -
GUSTAFIAKA.-----ANDRYCHÓW -
GWODZIEWICZWŁ.-----ANDRYCHÓW -
JANECZKOWŁ.-----ANDRYCHÓW -
JOŃCZYWOJCIECH-----ANDRYCHÓW -
JURATOMASZ-----ANDRYCHÓW -
KARCZFR.-----ANDRYCHÓW -
KARCZJ.-----ROCZYNY -
KARKOSZKAJ.-----ROCZYNY -
KASINEKA.-----INWAŁD -
KIBIELSKIA.-----INWAŁD-NIDEK -
KIERPIECJ.-----INWAŁD -
KIERPIECM.-----INWAŁD -
KISZKAW.-----SUŁKOWICE -
KOFINST.-----ANDRYCHÓW -
KOLBERJ.-----INWAŁD -
KOMENDERAFR.-----ANDRYCHÓW -
KOMENDERAJ.-----ANDRYCHÓW -
KRÓLICZEKF.-----ANDRYCHÓW -
KRYSTIANJAN-----ANDRYCHÓW -
KUWIKJ.-----ANDRYCHÓW -
KUMAJ.-----ROCZYNY -
LEGIENFR.-----ZAGÓRNIK -
LIGUSJ.-----ANDRYCHÓW -
MAGIERAJAN-----ANDRYCHÓW -
MAREKJ.-----SUŁKOWICE -
MAREKJAN-----SUŁKOWICE -
MAZUREKJ.-----ANDRYCHÓW -
MAZUREKP.-----ANDRYCHÓW -
MIGDAŁEKLEOPOLD-----ANDRYCHÓW -
MRZYGŁODJ.-----INWAŁD -
NIEDZIÓŁKAA.-----INWAŁD -
NOWAKA.-----ZAGÓRNIK -
NOWAKFR.-----WIEPRZ -
NOWAKJ.-----ANDRYCHÓW -
NOWAKM.-----INWAŁD -
OKRZOSA.-----ANDRYCHÓW -
OKRZOSA.-----TARGANICA -
OSSOWSKIA.-----SUŁKOWICE -
OSSOWSKIW.-----SUŁKOWICE -
PABIŚFR.-----ANDRYCHÓW -
PAJAKK.-----ANDRYCHÓW -
PAŹDZIORAI.-----ANDRYCHÓW -
POLAKJAN-----ANDRYCHÓW -
PRUSJ.-----ANDRYCHÓW -
PŁONKAW.-----WIEPRZ -
ROKOWSKIJ.-----ZAGÓRNIK -
ROKOWSKIW.-----ANDRYCHÓW -
RUSINEKM.-----ZAGÓRNIK -
RYCHTERFR.-----ANDRYCHÓW -
SMAZAFR.-----ROCZYNY -
SMOLECWŁ.-----INWAŁD -
SOBECKIF.-----GŁĘBOWICE -
STUGLIKJ.-----INWAŁD -
SURMAJ.-----ANDRYCHÓW -
SWAKOŃJ.-----ANDRYCHÓW -
SWAKOŃJAN-----ANDRYCHÓW -
SZLAGORM.-----ANDRYCHÓW -
SZYMAŃSKIJ.-----INWAŁD-NIDEK -
TALARA.-----ANDRYCHÓW -
TYRLAKW.-----ANDRYCHÓW -
WACIĘGAJ.-----GŁĘBOWICE -
WALUSIAKJ.-----ANDRYCHÓW -
WALUSIAKWŁ.-----ANDRYCHÓW -
WIERCIMAKJ.-----WIEPRZ -
WRÓBELJ.-----INWAŁD-NIDEK -
ZIELIŃSKIJANPODPR.----ANDRYCHÓW -
ŻYDEKM.-----SUŁKOWICE -
ŻYWIOŁJAN-----ANDRYCHÓW -


Return to main page