Bielsko-Biała II


Return to main page

Localization:miasto, gm. Bielsko-Biała, pow. m. Bielsko-Biała
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz komunalny - grób zbiorowy
Description:

Short descripion soon

Author:Maria Odrowąż
Date of list:2009-10-20
Names: 12

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BARTECKIK.------ -
BRYNSZEK------- -
DUBIELA.------ -
GABORS.------ -
GŁOWACZM.------ -
KOPACZW.------ -
LANDAA.------ -
NOWAKR.------ -
PACYNA------- -
PIETARSM.------ -
POPOWICZP.------ -
SUCHYC.------ -


Return to main page