Dąbrowa Górnicza I


Return to main page

Localization:miasto, gm. Dąbrowa Górnicza, pow. m. Dąbrowa Górnicza
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Waldemar Fronczak, www.katowice.uw.gov.pl
Date of list:
Names: No surnamesReturn to main page