Koniecpol II


Return to main page

Localization:miasto, gm. Koniecpol, pow. częstochowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - mogiła zbiorowa
Description:

Short descripion soon

Author:Waldemar Fronczak, www.katowice.uw.gov.pl
Date of list:2008-02-25
Names: No surnamesReturn to main page