Krzepice I


Return to main page

Localization:miasto, gm. Krzepice, pow. kłobucki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - mogiła zbiorowa
Description:

Short descripion soon

Author:
Date of list:
Names: No surnamesReturn to main page