Rudy I


Return to main page

Localization:wieś, gm. Kuźnia Raciborska, pow. raciborski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - mogiła
Description:

Short descripion soon

Author:Konrad Krupa, Regina Rubiś-Bral, Krzysztof Sporny
Date of list:2009-05-18
Names: 3

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
SOBELFRANZGłówny Sekretarz Intendentury Wojskowej-1916-02-18-1869-10-18- mogiłą
OGONMATTHIASGRENADIER-1918-05-08Rudy1882-09-30Rudy lapidarium
CECHMANNSTANISLAUSSCHUTZE-1918-09-21Rudy1896-11-03Bargłówka lapidarium


Return to main page