Łazy (śl.)


Return to main page

Localization:miasto, gm. Łazy, pow. zawierciański
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Włodzimierz Rożdżyński
Date of list:2008-03-10
Names: No surnamesReturn to main page