Niegowa


Return to main page

Localization:wieś, gm. Niegowa, pow. myszkowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz - grób zbiorowy
Description:

Short descripion soon

Author:Waldemar Fronczak, www.katowice.uw.gov.pl
Date of list:2008-02-27
Names: No surnamesReturn to main page