Łany (śląskie)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Rudziniec, pow. gliwicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Kościół - tablica pamiątkowa
Description:

Short descripion soon

Author:
Date of list:
Names: No surnamesReturn to main page