Siemianowice Śląskie


Return to main page

Localization:miasto, gm. Siemianowice Śląskie, pow. m. Śiemianowice Śląskie
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz - mogiła zbiorowa
Description:

Short descripion soon

Author:Jakub Kania
Date of list:2017-11-12
Names: 21

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
ZABKAM.------ -
WITIKOWM.------ -
WEIDENBACHA.------ -
WATZLAWEKJ.------ -
SMOLLA.------ -
SMIESKOLE.------ -
SCHOLTYSEKA.------ -
SCHIMONOWITZS.------ -
RÄDERA.------ -
PRASCHMAA.------ -
POLOCZEKH.------ -
POLLOKJ.------ -
PIEGSAJ.------ -
PAWLOKW.------ -
NIKITINS.------ -
MOLKAJ.------ -
MATUSZCZYKE.------ -
MANAKOWJ.------ -
LEPUSZKUTM.------ -
KUSUCZUWST.------ -
IWANOWA.------ -


Return to main page