Siewierz


Return to main page

Localization:miasto, gm. Siewierz, pow. będziński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Maria Odrowąż
Date of list:2011-11-11
Names: 12

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
CAŁKA ANTONI ------ robotnik
GAWIŃSKI JAN------ robotnik
KOCOT IGNACY------ robotnik
KOLASIŃSKISTEFAN------ robotnik
KORUSIEWICZ IGNACY------ kupiec
KUBISA JAN------ ślusarz
KUZIOR LEON ------ kupiec
MIEDZIŃSKI FRANCISZEK------ robotnik
NOWAK ANTONI ------ robotnik
PYRZYKJULIAN ------ rzemieślnik
RUSEK BOLESŁAW------ student
ZARĘBA ANTONI ------ rymarz


Return to main page