Walim-Sędzimierz


Return to main page

Localization:wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. Neugericht)
See also: mapa.szukacz.pl
Category:zniszczony
Description:

Short descripion soon

Author:www.denkmalprojekt.org
Date of list:
Names: 8

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BANNWITZPAUL--1915-05-25--- obelisk
BIEDERMAX--1918-04-11--- obelisk
FICHTNERPAUL--1918-04-04--- obelisk
GIERSCHFRITZ--1914-08-22--- obelisk
KALMSPAUL--1916-01-23--- obelisk
LEUCHTMANNKARL--1917-08-20--- obelisk
LEUPOLDFRIEDRICH--1918-08-08--- obelisk
TRISPELFRITZ--1918-03-24--- obelisk


Return to main page