Żywiec II


Return to main page

Localization:miasto, gm. Żywiec, pow. żywiecki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz - kwatera wojenna
Description:

Short descripion soon

Author:Waldemar Fronczak, Jakub Kania
Date of list:2016-11-27
Names: No surnamesReturn to main page