Marzenin


Return to main page

Localization:wieś, gm. Sędziejowice, pow. łaski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - kwatera
Description:

Short descripion soon

Author:Witold Mazuchowski
Date of list:2008-03-08
Names: No surnamesReturn to main page