Wylatowo


Return to main page

Localization:wieś, gm. Mogilno, pow. mogileński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - mogiła
Description:

Short descripion soon

Author:Maria Gonta
Date of list:2008-03-08
Names: 2

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
GÓRNYJAN--1917-04-16Francja1896-06-21- -
GÓRNYSTEFAN--1920-01-04Rosja (Hołojec)1897-09-14- -


Return to main page