Wymysłowice


Return to main page

Localization:wieś, gm. Strzelno, pow. mogileński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz rodzinny
Description:

Short descripion soon

Author:Maria Gonta
Date of list:2008-03-08
Names: 1

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
WILAMOWITZ-MOELLENDORFF vonTYCHO--1914-10-15IVANOGROD1885-11-16- grób symboliczny


Return to main page