Słaboszów


Return to main page

Localization:wieś, gm. Słaboszów, pow. miechowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz katolicki - kwatery
Description:

Short descripion soon

Author:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak, Arkadiusz Siekaniec
Date of list:
Names: No surnamesReturn to main page