Grodzisko


Return to main page

Localization:wieś, gm. Świnice Warckie, pow. łęczycki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - mogiła wojenna
Description:

Short descripion soon

Author:Witold Mazuchowski
Date of list:2011-07-23
Names: No surnames
Return to main page