Piątek


Return to main page

Localization:wieś, gm. Piątek, pow. łęczycki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - kwatery
Description:

Short descripion soon

Author:
Date of list:
Names: No surnamesReturn to main page