Felicjanów


Return to main page

Localization:wieś, gm. Koluszki, pow. łódzki wschodni
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Witold Mazuchowski
Date of list:2008-04-05
Names: No surnames
Return to main page