Konstantynów Łódzki


Return to main page

Localization:miasto, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - mogiły
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wybrański
Date of list:2008-04-15
Names: 1

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
KRASZEWSKIJANKRIEGER/RUSSISCHER8 J.R. ESLANDSKI1914-1889-05-09- -


Return to main page