Stryków


Return to main page

Localization:miasto, gm. Stryków, pow. zgierski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz katolicki - kwatera zbiorowa
Description:

Short descripion soon

Author:Waldemar Fronczak
Date of list:
Names: No surnamesReturn to main page