Ostróda I


Return to main page

Localization:miasto, gm. Ostróda, pow. ostródzki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda
Date of list:2019-01-06
Names: No surnamesReturn to main page