Piduń


Return to main page

Localization:wieś, gm. Jedwabno, pow. szczycieński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Włodzimierz Mazuchowski
Date of list:2018-10-01
Names: 14

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BARTNIKMICH.------ -
DOMINIKOTTO------ -
KARWEINAJOH.------ -
LAASERMICHAEL------ -
PIDUNJOH.------ -
PIDUNJAKOB------ -
POWIERSKIKARL------ -
ROGALLAKARL------ -
ROGALLAKARL------ -
SENDERKARL------ -
SISKOWSKIJOH.------ -
TODZŸKARL------ -
WISCHNEWSKIFRIED.------ -
WOHLERSJAKOB------ -


Return to main page