Kaliska


Return to main page

Localization:wieś, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Warcisław Machura,