Kaletnik


Return to main page

Localization:wieś, gm. Koluszki, pow. łódzki wschodni
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Mogiła zbiorowa 3 żołnierzy
Description:

Short descripion soon

Author:Waldemar Fronczak, Iwona i Mieczysław Łaptaszyńscy
Date of list:2008-02-24
Names: 1

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
NOWAKOWSKAEWA--lis-14--- -


Return to main page