Bielice


Return to main page

Localization:wieś, gm. Sochaczew, pow. sochaczewski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Krzysztof Orliński, Piotr Żaczek, Tomasz Wajda
Date of list:2007-07-15
Names: 2

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
DIED?ASIEMIONSZEREGOWY / ROSJANIN-1915--- FROHENAU/WRONOWY
P?IWANSZEREGOWY / ROSJANIN-1915--- FROHENAU/WRONOWY


Return to main page