Przemyśl II


Return to main page

Localization:miasto, gm. Przemyśl, pow. przemyski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Date of list:2014-07-29
Names: 4

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
??HAUPTMANN-1914-12-16PRZEMYŚL-- -
??OFICER-1914PRZEMYŚL-- -
FERKOLAJOSZHAUPTMANN-1914-12-10PRZEMYŚL-- -
GRAZELFERENCZ--1914-10-05PRZEMYŚL-- -


Return to main page