Ścinawa I


Return to main page

Localization:miasto, gm. Ścinawa, pow. lubiński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Waldemar Fronczak, Arkadiusz Łojek
Date of list:2008-03-24
Names: No surnamesReturn to main page