Przemęt I


Return to main page

Localization:wieś, gm. Przemęt, pow. wolsztyński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Maria Odrowąż
Date of list:2009-07-08
Names: 29

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
SKRZYPCZAK ANDRZEJ ------ -
ROLLAEDWARD------ -
ELIMERFELIKS------ -
REJENTFRANCISZEK------ -
NOWACZYKIGNACY------ -
REJENTIGNACY------ -
FIRLEJJAN------ -
NOWACZYKJAN------ -
OLEJNICZAKJAN------ -
PUKACKIJAN------ -
THIELJAN------ -
KLUPSJÓZEF------ -
MENDUSJÓZEF------ -
NOWACZYKJÓZEF------ -
REJENTJÓZEF------ -
DOBIJAŁA ? LUDWIK------ -
WAGNERPIOTR------ -
CICHYROMAN------ -
OLEJNICZAKSTANISŁAW------ -
SKRZYPCZAK STANISŁAW------ -
THIELSTANISŁAW------ -
ZBORMSKISTANISŁAW------ -
ADAMCZEWSKISTEFAN ------ -
STELMACHSZCZEPAN ------ -
THIELWALENTY------ -
KŁABIŃSKIWINCENTY------ -
JAROTAWOJCIECH------ -
NĘDZAWŁADYSŁAW------ -
PIOTROWSKIWŁADYSŁAW------ -


Return to main page