Jeżów


Return to main page

Localization:wieś, gm. Jeżów, pow. brzeziński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - kwatera
Description:

Short descripion soon

Author:Witold Mazuchowski
Date of list:
Names: No surnames
Return to main page