Krosno-Krościenko Niżne


Return to main page

Localization:część miasta Krosno, gm. Krosno, pow. krośnieński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Monika Magdziak, Janusz Nawrocki
Date of list:2008-05-22
Names: 50

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
CHODOROWSKIWŁADYSŁAW------ -
KUSTROŃWŁADYSŁAW------ -
NOWAKWŁADYSŁAW------ -
PELCZARWŁADYSŁAW------ -
WOJTOWICZWŁADYSŁAW------ -
ZAJDELWŁADYSŁAW------ -
JAMROGAWOJCIECH------ -
SZAFRANWOJCIECH------ -
ZAJĄCWOJCIECH------ -
WOJNARWINCENTY------ -
JAMROGATOMASZ------ -
HABRATSTANISŁAW------ -
KOZUBALSTANISŁAW------ -
NOWAKSTANISŁAW------ -
ZAJDELSTANISŁAW------ -
JANASPIOTR------ -
STELIGALEON------ -
URBAKAZIMIERZ------ -
CHODOROWSKIJÓZEF------ -
DELIMATJÓZEF------ -
MOSKALJÓZEF------ -
NOWAKJÓZEF------ -
NOWAKJÓZEF------ -
PELCZARJÓZEF------ -
RACHWAŁJÓZEF------ -
WAJDAJÓZEF------ -
WĘKLARJÓZEF------ -
URBAJĘDRZEJ------ -
JANASJAN------ -
KOLANKOJAN------ -
MIEZINJAN------ -
SOCHAJAN------ -
SZMYDJAN------ -
WĘKLARJAN------ -
WINIARSKIJAN------ -
WOJTOWICZJAN------ -
ZAJDELJAN------ -
HABRATIGNACY------ -
MOSKALIGNACY------ -
CHODOROWSKIFRANCISZEK------ -
GONETFRANCISZEK------ -
HABRATFRANCISZEK------ -
KORONAFRANCISZEK------ -
LENIKFRANCISZEK------ -
MOSKALFRANCISZEK------ -
ZAJDELFRANCISZEK------ -
STASIKDOMINIK------ -
LENIKANTONI------ -
MOSKALANTONI------ -
ZAJĄCANTONI------ -


Return to main page