Rzeszów


Return to main page

Localization:miasto, gm. Rzeszów, pow. rzeszowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda, Jakub Kania
Date of list:2016-11-19
Names: 3

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
HOLZERWŁODZIMIERZLEGIONISTA-1914-1897- grób rodzinny XI-18-2
WĘGLOWSKIFLORIANOFICER WOJSKA POL.-1915-01-23-1888-02-13- grób rodzinny XI-4-1
WĘGLOWSKIPIOTROFICER WOJSKA POL.-1915-12-28-1899-03-29- grób rodzinny XI-4-1


Return to main page