Szczecin-Dąbie


Return to main page

Localization:część miasta Szczecin, gm. Szczecin, pow. m. Szczecin
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Janusz A. Rekowski-Schwarzenau
Date of list:2008-04-21
Names: No surnames



Return to main page