Chróścik


Return to main page

Localization:część miasta Gorzów Wielkopolski, gm. Gorzów Wielkopolski, pow. m. Gorzów
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Maria Gonta
Date of list:2008-04-27
Names: 8

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
-OTTO--1915-??-??--- -
?????ANNHER???--1914-12-12--- -
???CHORR??---1914-12-??--- -
?EV?A??---1915-??-??--- -
?UADE??FRANZ--1914-??-16--- -
KA??ZIG---1914-??-??--- -
SIEDLEROTTO--1914-??-10--- -
WE?DERHARTERNST--1914-??-10--- -


Return to main page