Rudno (woj. dolnośl.)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Wołów, pow. wołowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Arkadiusz Łojek
Date of list:2008-04-06
Names: No surnamesReturn to main page