Dobroń


Return to main page

Localization:wieś, gm. Dobroń, pow. pabianicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - mogiła
Description:

Short descripion soon

Author:Iwona i Mieczysław Łaptaszyńscy
Date of list:2008-05-04
Names: 1

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
WEINERTERICHREG.ADJ.INF. REG. 951914-11-20--- -


Return to main page