Łukowo (Czersk)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Czersk, pow. chojnicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Maria Gonta
Date of list:2008-05-07
Names: 36

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
-NIKOŁAJ------ -
??A?SZESZILI------- -
?ASZISZKINILJA------ -
?ISANOW------- -
?ONI???KONSTANTIN------ -
?OWA??OW------- -
A???U?AN??------- -
A?KUZ????------- -
ALEKSANDROW------- -
ARCHIPOW------- -
ASPIE??ZO??------- -
AWDŻENKO------- -
BACHU??------- -
BODJANU??------- -
BUCHALKIN------- -
DURCZ?W------- -
GAKIEN???------- -
GESTAROWICZ------- -
GORCZIKOW------- -
GRZYB???------- -
ILJIN------- -
IŻEGO??------- -
KOŁNAKOW------- -
KUŁAKOWSKI------- -
LI?UT???------- -
MARKOWALEKSEJ------ -
MOKIEDOW------- -
MURASZOW------- -
ORESZIN------- -
PIROŻOW------- -
SAMIEL???------- -
SIDOROWNIKOŁAJ------ -
SKINCZENKO------- -
SKRI?AN------- -
SUCHOSTINSKI------- -
TAŁOLEPER------- -


Return to main page