Trzebień


Return to main page

Localization:wieś, gm. Magnuszew, pow. kozienicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Iwona i Mieczysław Łaptaszyńscy
Date of list:2008-05-31
Names: 1

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
SZHRÖDEROTTOL.INF.R.22.10K-1915-08-04--- -


Return to main page