Książ Wielki


Return to main page

Localization:wieś, gm. Książ Wielki, pow. miechowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny
Description:

Short descripion soon

Author:Arkadiusz Siekaniec
Date of list:2008-06-23
Names: No surnamesReturn to main page