Leźnica Wielka


Return to main page

Localization:wieś, gm. Parzęczew, pow. zgierski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - mogiła
Description:

Short descripion soon

Author:Witold Mazuchowski
Date of list:
Names: No surnames
Return to main page