Słonim


Return to main page

Localization:wieś, obwód grodzieński, rejon słonimski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz katolicki - kwatera
Description:

Short descripion soon

Author:Maria Gonta
Date of list:2008-07-12
Names: 3

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BOUSIAKANTONIKP.SZTABU-1920-??-??--- -
KULESZAWŁADYSŁAWSZER.-1920-??-??--- -
POSPIESZYŃSKI-SIERŻ.-1920-??-??--- -


Return to main page