Pabianice


Return to main page

Localization:miasto, gm. Pabianice, pow. pabianicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - kwatera
Description:

Short descripion soon

Author:Waldemar Fronczak, Michał Jagiełło
Date of list:2014-07-30
Names: No surnamesReturn to main page